دوره رایگان آنلاین - آموزش آنلاین - دوره های روانشناسی و کارآفرینی

دوره آنلاین چله طلایی کنکور

دوره آنلاین چله طلایی کنکور - 2.5 out of 5 based on 10 votes

رازهای رسیدن به شغل رویایی

رازهای رسیدن به شغل رویایی - 3.9 out of 5 based on 10 votes

دوره آنلاین توانایی مدیریت مشکلات

دوره آنلاین توانایی مدیریت مشکلات - 2.6 out of 5 based on 9 votes

دوره آنلاین کارآفرینی شخصی (کارفرما)

دوره آنلاین کارآفرینی شخصی (کارفرما) - 4.0 out of 5 based on 2 votes

مدل سازی ذهنی - الگوبرداری از بیل گیتس

مدل سازی ذهنی - الگوبرداری از بیل گیتس - 3.7 out of 5 based on 14 votes

توانمندی سازی زنان - راز و رمز جذابیت زنان

توانمندی سازی زنان - راز و رمز جذابیت زنان - 2.9 out of 5 based on 55 votes

زندگی به سبک نابغه ها و میلیاردرهای ایرانی

زندگی به سبک نابغه ها و میلیاردرهای ایرانی - 3.4 out of 5 based on 28 votes

خلاقیت

خلاقیت - 3.3 out of 5 based on 6 votes

توانمند سازی زنان - هنر زن بودن

توانمند سازی زنان - هنر زن بودن - 2.3 out of 5 based on 17 votes

هوش هیجانی (EQ)

هوش هیجانی (EQ) - 3.7 out of 5 based on 6 votes

کارآفرینی

کارآفرینی - 2.8 out of 5 based on 14 votes

روش های مطالعه : تندخوانی - تقویت حافظه

روش های مطالعه : تندخوانی - تقویت حافظه - 3.4 out of 5 based on 72 votes

کسب ثروت و آرامش

کسب ثروت و آرامش - 3.1 out of 5 based on 8 votes

روش های کسب درآمد اینترنتی

روش های کسب درآمد اینترنتی - 3.5 out of 5 based on 35 votes

اعتماد و اعتماد سازی

اعتماد و اعتماد سازی - 2.1 out of 5 based on 9 votes

زبان بدن چشم

زبان بدن چشم - 3.0 out of 5 based on 3 votes

نابغه سخنرانی: آموزش سخنرانی و فن بیان

نابغه سخنرانی: آموزش سخنرانی و فن بیان - 3.6 out of 5 based on 43 votes

اصول ارتباط با مشتریان - بازاریابی و فروش

اصول ارتباط با مشتریان - بازاریابی و فروش - 2.3 out of 5 based on 10 votes